0919.397.339
Total

Chính sách hoàn tiền

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Công ty Gia Tín Phát sẽ không hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào khi bên mua đã đặt cọc hoặc thanh toán tiền khi đã ký nhận mua sản phẩm.

0919.397.339
Menu